พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
คำสอน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ)
กฎของกรรม เล่ม ๓กรรมฐาน ๔๐การฝึกมโนมยิทธิ
คู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานตายแล้วไม่สูญ...แล้วไปไหนไตรภูมิ
ทางสายเข้าสู่พระนิพพานธรรมะปกิณกะ ๒แนะวิธีหนีนรกแบบง่ายๆ
บารมี ๑๐ปฏิปทาท่านผู้เฒ่าประวัติหลวงพ่อปาน
พรหมวิหาร ๔พระเมตตา เล่มที่ ๑พ่อรักลูก (พิเศษ)
มงคล 38 และอุทุมพริกสูตรมโนมยิทธิและประวัติของฉันมหาสติปัฏฐาน สี่
เรื่องจริงอิงนิทาน (พิเศษ)เรื่องจริงอิงนิทาน เล่ม 1ล่าพระอาจารย์ และท่องเชียงแสน
หลวงพ่อตอบปัญหา เล่ม ๑๐หลวงพ่อตอบปัญหา เล่ม ๒หลวงพ่อตอบปัญหา เล่ม ๔
หลวงพ่อธุดงค์หลักการปฏิบัติธุดงค์